Tulus - Natsu Wa Kinu

Tulus - Natsu Wa Kinu

Uploaded on: 14 Dec 2018
Music Tulus - Natsu Wa Kinu is only a means of review. It is strictly forbidden to store in the long term. We advise you to buy the original music. please click the button below to buy original music from Tulus - Natsu Wa Kinu or you can also buy it on Amazom.com and Itunes
Uploader : musiktulus
Duration : 01 Min 50 Sec
Views : 125.4K
Size : 3.25 MB

Download Lagu MP3 & Video Tulus - Natsu Wa Kinu

Uno hana no niou kakine ni
Hototogisu hayamo ki nakite
Shinobine morasu
Natsu wa kinu

Samidare no sosogu yamada ni
Saotome ga mosuso nurashite
Tamanae u uru
Natsu wa kinu

Ouchi chiru kawabe no yado no
Kado tooku kuina koe shite
Yuuzuki suzushiki
Natsu wa kinu
Natsu wa kinu
Natsu wa kinu

5f5OMhVZAntZtx8XEIOULIWbBrYeP8Ij4YT5pufL